Singapore Expats

How can Singapore Citizen be nominee director and do nothing

Discuss your views about Singapore business & economy, current policies & issues, starting a business in Singapore.
Post Reply
lacazet2k
Newbie
Newbie
Posts: 1
Joined: Tue, 03 Mar 2020 11:01 am

How can Singapore Citizen be nominee director and do nothing

Post by lacazet2k » Tue, 03 Mar 2020 11:04 am

Tóm tắt luận văn thạc sĩ về phát triển dịch vụ E-Mobile Banking

Trong bài viết sau đây, Luận VĂn 24 xin chia sẻ đến bạn nội dung tóm tắt luận văn thạc sĩ về phát triển dịch vụ E-mobile Banking. Nếu bạn không có thời gian để hoàn thiện bài luận văn của mình, bạn có thể tham khảo dịch vụ làm luận văn thuê của chúng tôi tại đây: https://luanvan24.com/viet-thue-luan-van/
Tên đề tài: Phát triển dịch vụ e-mobile banking tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển viết thuê luân văn
nông Việt Nam – chi nhánh tỉnh Kon Tum
Image
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
Đề tài hướng đến giải quyết một số mục tiêu cơ bản sau đây:
- Hệ thống hóa, phân tích, tổng hợp các vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động marketing dịch vụ E-Mobile Banking
- Nghiên cứu thực trạng về hoạt động marketing dịch vụ E-Mobile Banking tại Agribank CN tỉnh Kon Tum trong thời gian qua
- Đề xuất một số giải pháp nhằm marketing dịch vụ E-Mobile Banking tại Agribank CN tỉnh Kon Tum
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Lý luận và thực tiễn về hoạt động marketing dịch vụ.
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Phạm vi không gian nghiên cứu: Nội dung nghiên cứu tại Agribank CN tỉnh Kon Tum.
+ Thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu trong khoảng thời gian 2015 - 2017 và các giải pháp được đề xuất trong luận văn có ý nghĩa trong thời gian tớiCác nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế
Image
4. Phương pháp nghiên cứu
Để hoàn thành các mục tiêu nghiên cứu đặt ra, luận văn sử dụng các phương pháp sau:
- Phương pháp thống kê, mô tả.
- Thu thập số liệu sơ cấp, số liệu thứ cấp để thu thập thông tin và các phương pháp thống kê, kinh tế lượng để xử lý.
- Phương pháp so sánh, phân tích.
- Khảo sát thực tế, phỏng vấn trực tiếp khách hàng giao dịch và một số ngân hàng đang cung ứng dịch vụ ngân hàng điện tử.
- Điều tra thông qua bảng câu hỏi khách hàng giao dịch tại Agribank Chi nhánh tỉnh Kon tum nhằm thu thập ý kiến đóng góp.
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Về mặt lý luận: Luận văn sử dụng các lý luận khoa học quản trị kinh doanh và các định hướng chiến lược hoạt động marketing dịch vụ làm cơ sở xây dựng, triển khai chính sách marketing dịch vụ E-Mobile Banking trong xu thế phát triển hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời phân tích những thuận lợi khó khăn trong quá trình marketing dịch vụ E-Mobile Banking trong giai đoạn hiện nay.
Về mặt thực tiễn: Đề tài đánh giá được thực trạng hoạt động marketing dịch vụ E-Mobile Banking tại Agribank CN tỉnh Kon Tum ở 2 góc độ: phía Nhà cung ứng dịch vụ và phía người sử dụng.
6. Bố cục đề tài
Đề tài nghiên cứu được trình bày thành ba phần:
Chương 1: Cơ sở lý luận về dịch vụ và marketing dịch vụ
Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ E-Mobile Banking tại Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum
Chương 3: Giải pháp marketing cho dịch vụ E-Mobile Banking tại Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum.https://g.page/luanvan24uytin?share
7. Tổng quan tài liệu
Tìm hiểu thêm về dịch vụ luận văn cũng như báo giá tại đây: https://luanvan24.com/viet-thue-luan-van/
Last edited by lacazet2k on Tue, 28 Apr 2020 3:51 pm, edited 2 times in total.

Myasis Dragon
Reporter
Reporter
Posts: 533
Joined: Wed, 05 Feb 2020 7:13 am
Answers: 23

Re: How can Singapore Citizen be nominee director and do nothing

Post by Myasis Dragon » Tue, 03 Mar 2020 11:44 am

lacazet2k wrote:
Tue, 03 Mar 2020 11:04 am
Anyone know if a Singapore Citizen can hold multiple nominee director without doing much and perhaps collect a little monthly allowance? Definitely the investor has to be safe and no laws violated in any way.
Sure, it's easy. You can be a director of as many companies as you want. And, you don't have to be a nominee director, although it would usually be one person who would want to hire you.

But, here is the catch. It is not the investor that has to worry about being safe, it is the director. Let's say a fellow from Russia wants to form a company in Singapore. He needs a resident director, so you say, "OK, I'll do that for $500 per month." Easy money. He pays you another $1000 or so for you to open a bank account and setup electronic funds transfer. Real easy money.

But now, your problems begin. MAS and ACRA start looking at this Russian's company and his bank account. It turns out that the Russian has been depositing money into his account that he received from prostitution and drug running. Then he transfers money back out to his friends in Romania. Clean money.

Do you know what this is? MONEY LAUNDERING. Do you know that this is illegal? Do you know who is responsible for allowing the money laundering to happen? The director. That's you.

You, as the director of the company, are criminally and civilly liable for anything illegal that the company does. If it fails to pay employees and cheats them out of their pay, it is the director's problem. If the company fails to deliver on promised goods, it is the director's problem. If the company is laundering money, or running a tax scheme, it is the director's problem.

It wasn't so very long ago that every accountant in Singapore would offer director services... easy money. Just line up some old auntie or uncle, sign a paper or two, and presto, money comes in for no work.

But then, the criminals and cheats started to take advantage of easy company rules and easy bank rules. Corrupt Malaysian politicians using Singapore companies and bank accounts to hide money. Corrupt Indonesian generals using Singapore companies and bank accounts to hide bribes and extortion.

And you know who got arrested by MAS? The directors. That's why it is so very hard (and expensive) to get someone to be a director of your company these days.

Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Business in Singapore”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests